Modellen vidareutvecklas just nu i en privat miljö och denna beta har tagits ur drift 2023-09-02. Tusen tack alla som deltagit! @wowen.tech.

FertilAI

git clone

Testa FertilAI

Hjälp oss förbättra modellens kunskap.

Rapportera

Om du ser felaktigheter kan du rapportera detta här.

Data

Data samlas in och tränas dagligen.

Information om FertilAI

Välkommen till FertilAI – en plattform där vår AI tränas för att svara på frågor om fertilitet.

Banar väg för framtidens kunskap inom fertilitet och hälsa

Välkommen till FertilAI, den första modellen som specifikt tränas på att svara på frågor om fertilitet, kvinnohälsa och mäns hälsa. Vi är stolta över att vara pionjärer inom detta område och att vara de första att förverkliga denna idé. Vi jobbar hårt på att utveckla denna modell och göra den tillgänglig för alla som behöver den. FertilAI föddes den 24 februari 2023 och utvecklas av WOWEN.

Syfte

Vi utvecklar FertilAI för att förbättra AI:s kunskap om fertilitet. Modellen kan komma att användas för utbildningssyfte och till tjänster som ämnar att hjälpa människor med sina fertilitetsfrågor. Vi har för avsikt att träna modellen under många år med ständig uppdatering och ny teknik för att leverera nya tjänster till människor. Vårt mål är att göra det möjligt för människor att ta kontroll över sin reproduktiva hälsa och förbättra deras livskvalitet genom att tillhandahålla tillförlitlig och lättillgänglig information om fertilitet.

Därför kan vår AI kan ge konstiga svar

Vår AI-modell tränas kontinuerligt för att förbättra sin förmåga att svara på olika frågor och utföra uppgifter. Ibland kan detta dock leda till att modellen ger konstiga svar eller svar som inte helt överensstämmer med vad som förväntas. Detta beror på att modellen är ny och hittills tränats på en förhållandevis liten datamängd. Vi arbetar ständigt för att förbättra modellens prestanda och minimera risken för konstiga svar, men det är viktigt att komma ihåg att tekniken fortfarande är under utveckling och inte alltid är helt perfekt.

Teknik

Vi använder OpenAI:s GPT-3-basmodell Davinci. Vi finjusterar modellen genom att samla in träningsdatamängder och använder sedan fine-tuning-teknik för att optimera vår egen modell fertilai-v1. Vi låter modellen fortsätta träna på den specifika datamängden för att anpassa den till det specifika ändamålet. Genom att justera vikterna i nätverket under träningen kan vi optimera modellens prestanda. Insamling av data sker via webbskrapning och crowdsourcing. När modellen har finjusterats kan vi använda den för att utföra specifika uppgifter som den har tränats för, exempelvis att generera text utifrån instruktioner.

Säkerhetsdirektiv: Dela inte personuppgifter med vår AI

För din säkerhet ber vi dig att inte dela några personliga uppgifter, inklusive kontokort, mejladresser och liknande, med vår AI.

Integritetspolicy för FertilAI

Vi samlar in och skyddar din information.

Syfte

Denna integritetspolicy beskriver hur FertilAI, utvecklat av WOWEN Tech, samlar in, använder och skyddar information som samlas in från användare av hemsidan och tjänsten. Genom att använda denna hemsida och tjänst, godkänner du vår integritetspolicy.

Insamling av information

Vi samlar in information om dina besök och aktiviteter på vår hemsida för att förstå hur användare interagerar med vår tjänst och förbättra den för framtida användare. Denna information kan inkludera din IP-adress, webbläsare, enhetsinformation och besöksaktivitet.

Vi samlar också in information om aktiviteter och data som samlas in genom att interagera med FertilAI, för utbildningssyfte och förbättring av tjänsten. Denna information kan inkludera dina svar, feedback och andra interaktionsdata.

Cookies

Dessa cookies används för att optimera webbplatsen och för att samla in statistik.

Namn
Leverantör
Syfte

_ga

Google

Analys

_fbp

Facebook

Marknadsföring


Radera cookies

Användning av information

Vi använder informationen vi samlar in för att förbättra vår tjänst och för att tillhandahålla en bättre användarupplevelse för våra användare. Vi analyserar besöksdata för att förstå hur användare interagerar med vår hemsida och tjänst och för att identifiera möjligheter till förbättringar.

Vi använder också data som samlas in genom att interagera med FertilAI för att förbättra vår tjänst och utveckla nya funktioner. Denna data kan användas för att utbilda vår AI och för att förbättra dess förmåga att kommunicera med användare.

Skydd av information

Vi skyddar informationen vi samlar in genom att använda lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring eller spridning av din personliga information.

Delning av information

Vi delar inte din personliga information med tredje part utan ditt samtycke, förutom när det krävs enligt lag.

Radering av information

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas från vår databas. Kontakta WOWEN Tech för att begära radering av dina uppgifter.

Personlig och känslig information

Vi uppmanar våra användare att inte lämna några personliga och känsliga uppgifter, som exempelvis hälsodata, i interaktion med vår chatbot. Vi tar inte ansvar för personlig och känslig information som lämnas av användare på vår hemsida och tjänst.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om några väsentliga ändringar i vår policy genom att publicera en uppdaterad policy på vår hemsida.

Kontaktinformation

WOWEN Tech C/O Emma Hager Ringvägen 100 118 60 Stockholm.

Kontakta oss